Hymns page 318

1) Sanctus (Tôn 502)

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd

Yw yr Arglwydd Dduw,

Yn y nef moliannus yw;

Engyl folant Frenin nef,

Canwn ninnau iddo Ef.

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd

Yw yr Arglwydd Dduw. Amen.

2) Mor Hawddgar (Tôn 503)

Mor hawddgar, mor hawsddgar yw dy bebyll Di,

Mor hawddgar, mor hawsddgar yw dy bebyll Di,

O! Argwydd y lluoedd,

Mor hawddgar, mor hawsddgar yw dy bebyll Di,

O Argwydd y lluoedd. Amen.

3) Bwrw dy Faich (Tôn 504)

Bwrw dy faich, ar yr Arglwydd

Dduw, ac Efe a’th gynnal.

Ni ad Ef i’r cyfiawn ysgogi byth,

Bydd ar ei ddeheulaw.

Trugaredd Duw sydd fawr, yn cyrraedd hyd y nef,

A byth ni waradwyddir a ddisgwyl wrtho

4) Dyro Olau (Tôn 505)

Dyro olau ar dy eiriau,

Dyro afael ar y gwir:

Dyro inni sypiau grawnwin –

Grawnwin aeddfed Canaan dir:

Hawddach teithio,

Wedi profi ffrwythau’r wlad. Amen.

5) Mozart (Tôn 506)

Yn ein calon, Athro Da,

Ysgrifenna d’eiriau;

A’n hyfrydwch beunydd fo

Rhodio yn dy lwybrau. Amen.