Hymns #257

1) Dyma Geidwad i’r colledig,
Meddyg i’r gwywedig rai;
Dyma un sy’n caru maddau
I droseddwyr mawr eu bai;
Diolch iddo
Byth am gofio
llwch y llawr.

2) Mae’n rhoi bywyd ac ymgeledd
I rai’n gorwedd yn eu gwaed;
Gwisga’r noeth a golcha’r aflan,
Cwyd y truain ar eu traed;
Teilwng ydyw,
O’r gogoniant oll am hyn.

3) Brenin tragwyddoldeb ydyw,
Llywodraethwr dae’r a ne’,
Byth ni wêl tylwythau’r ddaear
Geidwad arall ond efe;
Mae e’n ddigon,
Y tragwyddol fywyd yw.