Hymns #64

1) Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf
I fyd sydd well i fyw,
Gan wenu ar ei stormydd oll:
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

2) Er cael fy nhaflu o dòn i dòn,
Nes ofni bron cael byw,
Dihangol ydwyf hyd yn hyn:
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

3) Ac os oes stormydd mwy yn ôl,
Yng nghadw gan fy Nuw,
Wynebaf arnynt oll yn hy:
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

4) I mewn i’r porthladd tawel, clyd,
O swn y storm a’i chlyw
Y caf fynediad llon ryw ddydd:
Fy Nhad sydd wrth y llyw.