Hymns #554

1) ‘R wy’n gweld o bell y dydd yn dod
Bydd pob cyfandir is y rhod
Yn eiddo Iesu mawr;
A holl ynysoedd maith y môr
Yn cyd-ddyrchafu mawl yr Iôr
Dros wyneb daear lawr.

2) Mae teg oleuni blaen y wawr
O wlad i wlad yn dweud yn awr
Fod bore ddydd gerllaw;
Mae pen y bryniau’n llawenhau
wrth weld yr haul yn agosáu
A’r nos yn cilio draw.