Hymns #634

Wel dyma hyfryd fan
i droi at Dduw,
Lle gall credadun gwan
gael nerth i fyw:
Fry at dy orsedd Di
‘rŷm yn dyrchafu’n cri;
O edrych arnom ni,
a’n gweddi clyw!

Ddiddanydd Eglwys Dduw,
ti Ysbryd Glân,
Sy’n llanw’r galon friw
â mawl a chân,
O disgyn yma nawr
yn nerth dy allu mawr;
O’r nefoedd tyrd i lawr
mewn dwyfol dân.

Iachawdwr mawr y byd,
bywha dy waith;
A galw’r saint ynghyd
drwy’r ddaear faith;
Mae’n calon yn llesgáu,
O tyred i’n bywhau,
I’n harwain a’n cryfhau
ar hyd y daith.