Hymns #820

1) Mi glywaf dyner lais,
Yn galw arnaf fi,
I ddod a golchi ‘meiau gyd,
Yn afon Calfari.

Arglwydd, dyma fi
Ar dy alwad di,
Golch fi’n burlan yn y gwaed
A gaed ar Galfari.

2) Yr Iesu sy’n fy ngwadd,
I dderbyn gyda’i saint,
Ffydd, gobaith, cariad pur a hedd,
A phob rhyw nefol fraint.

3) Yr Iesu sy’n cryfhau,
O’m mewn Ei waith trwy ras;
Mae’n rhoddi nerth i’m henaid gwan,
I faeddu ‘mhechod cas.

4) Gogoniant byth am drefn,
Y cymod a’r glanhad;
Derbyniaf Iesu fel yr wyf,
A chanaf am y gwaed.