Hymns  #89

1) Nesawn i’th ŵydd, O! Arglwydd Iôr,

Ar awr dy sanctaidd ddydd;

Mae’r baich mor drwm i’n henaid llesg,

Ac O! mor wan yw’n ffydd.

2) Bendithia Di’n dyfodfa oll

I’th dŷ, O! Dduw, yn awr;

Dwg ni o afael pethau mân

I blith dy bethau mawr.

3) Tro’r pethau yn geriwbiaid glân

Yn fflam dy allor Di,

A’th gariad a’i faddeuant mawr

A’i adian drosom ni.

4) Rho inni olwg newydd iawn

Ar ryfedd waith dy ras,

A’th fawr drugaredd as ein hôl

Yn eitha’r anial cras.

5) O! tyn ni â’th drugaredd gref

Yn ôl o’n crwydro’n awr,

A gwisg drachefn ein hegwan ffydd

 nerth dy bethau mawr.