Hymns #101

1) Am angau’r groes mae canu’n awr,
Bydd eto ganu mwy;
Pan gwrddo plant y gaethglud oll
Mawr fydd eu canu hwy.

2) Trwy angau Crist daeth i ni hedd,
A chymod yn ei waed;
A thrwy ei glwyfau dyfnion ef
Caed inni lwyr iachâd.

3) Pan ddelo llestri’r deml i gyd
I Salem, fawr ei sôn.
‘Fydd ofni dim; ond dyblu’r mawl
Bydd pawb i Dduw a’r Oen.