Hymns #899

1) ‘R wyf innau’n filwr bychan,
Yn dysgu trin y cledd
I ymladd dros fy Arglwydd
Yn ffyddlon hyd fy medd.
Pererin bychan ydwyf
Yn cychwyn ar ei daith, –
O! arwain, Arglwydd grasol,
Hyd dragwyddoldeb maith.

Iesu cu, bydd gyda ni,
Tra fôm yn y rhyfel;
Heb yn cledd,
canu wnawn mewn hedd
Yn y nefoedd dawel.

2) A Christion bychan ydwyf
Yn credu yn Iesu Grist;
Dod ras im, O! Waredwr,
Rhag suddo i ofnau trist.
Mae ‘nwylo bach yn weiniaid
Ond dyro, Iesu cu,
Ryw waith, er gwanned ydynt,
I’w wneuthur drosot Ti.

3) A phan fo’r rhyfel drosodd,
A’m bywyd bach ar ben,
O! dwg fi adref, Arglwydd,
I fro Caersalem wen;
Lle nid oes dim ond canu,
Heb neb yn dwyn y cledd
A chware ar aur delynau,
Mewn cariad pur a hedd.